OCHRONA MIENIA

JARHEAD Sp. z o.o. oferuje również usługi w zakresie ochrony mienia. Działania w tej dziedzinie polegają na:

Profesjonalizm działania pracowników ochrony JARHEAD Sp. z o.o. pozwoli Państwu zachować spokój i poczucie bezpieczeństwa.

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH