Monitoring SSWiN

MONITORING SSWiN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) jest podstawowym i najczęściej stosowanym systemem zabezpieczenia przed kradzieżą. System ma na celu wykrycie nieuprawnionego przebywania osoby na terenie obiektu oraz poinformowanie o zdarzeniu odpowiednie służby. Opracowujemy skuteczne systemy SSWiN dostosowane do każdego rodzaju obiektu, począwszy od pojedynczych budynków po wielosegmentowe obiekty handlowe.Wysoką skuteczność detekcji oraz redukcję do minimum fałszywych alarmów osiągamy dzięki dostosowaniu elemetów systemu do charakteru obiektu i zagrożeń. W skaład SSWiN wchodzą: Elementy systemu SSWiN

  • centrala alarmowa
  • ekspander wejść i wyjść
  • szyfratory
  • czujki ruchu, otwarcia, wyjścia, zbicia szkła, zalania, drgań, itp
  • przyciski napadowe
  • sygnalizatory
  • systemy powiadamiania
Menu