OSOBY FIZYCZNE

Nasza agencja detektywistyczna oferuje m.in.:

  • dokonywanie ustaleń, gromadzenia materiału dowodowego niezbędnych do przeprowadzania spraw wynikających ze stosunków prawnych osób fizycznych, między innymi zobowiązań majątkowych, czy spraw rozwodowych
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
  • poszukiwanie mienia
  • prowadzenie spraw dotyczących problemów związanych z małoletnimi dziećmi, takich jak narkomania, czy kontakty ze środowiskami kryminogennymi

Tylko faktyczne określenie składników majątkowych, źródeł dochodów dłużnika, pozwala na skuteczną egzekucję roszczeń, a także ewentualne uniknięcie kosztów procesu i bezskutecznej egzekucji.

Korzystne dla Państwa orzeczenie rozwodu, czy to ze względów związanych z prawami rodzicielskimi, czy majątkowymi, wymaga zgromadzenia niezbędnych dowodów i ustalenia wielu istotnych faktów.

Zapewniamy bezwzględną dyskrecję działań podejmowanych dla dobra rodziny i małoletnich dzieci. Gwarantujemy bezpieczeństwo osób i pomoc we wskazaniu specjalistów mogących na dalszym etapie zajmować się nierzadko poważnymi problemami rodzinnymi.

Menu