Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia

JARHEAD Sp. z o.o. oferuje również usługi w zakresie ochrony mienia. Działania w tej dziedzinie polegają na:
zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu,
przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń,
niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
Profesjonalizm działania pracowników ochrony JARHEAD Sp. z o.o. pozwoli Państwu zachować spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Menu